Thông tin văn bản số: 28/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 28/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải