Thông tin văn bản số: 21/2012/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 21/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/03/2012
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
Ghi chú
Có hiệu lực từ ngày 01/6/2012 và thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ