Thông tin văn bản số: 62/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 62/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đảm bảo an toàn hàng hải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2014