Thông tin văn bản số: 01/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/01/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định chi tiết về mẫu hồ sơ yêu cầu và hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2014