Thông tin văn bản số: 58/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 58/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2014 bãi bỏ Thông tư số 32/2010/TT-BGTVT ngày 11/10/2010 và Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26/6/2012