Thông tin văn bản số: 04/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 04/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2014, thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT