Thông tin văn bản số: 07/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thái Bình
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2007 của Bộ GTVT