Thông tin văn bản số: 30/2014/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 30/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/04/2014
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
Ghi chú
Thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 của Chính phủ