Thông tin văn bản số: 14/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 14/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/05/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi TT 01/2016/TT-BGTVT