Thông tin văn bản số: 16/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 16/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/05/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 3917/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2009; Quyết định số 614/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2010; Quyết định số 3667/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2010