Thông tin văn bản số: 26/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 26/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/07/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015