Thông tin văn bản số: 47/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 47/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 48/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007