Thông tin văn bản số: 10/2009/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 10/2009/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2009
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ