Thông tin văn bản số: 1837 /QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1837 /QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/06/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản để định giá và quyết định giá khởi điểm đối với tài sản thu hồi từ dự án kết thúc