Thông tin văn bản số: 4334/BGTVT-PCLB&TKCN
Số/ Ký hiệu 4334/BGTVT-PCLB&TKCN
Ngày ban hành 29/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: Cử nhân sự tham gia Ban soạn thảo Quy chế hoạt động của UB QG TKCN