Thông tin văn bản số: 4412 /BGTVT-VT
Số/ Ký hiệu 4412 /BGTVT-VT
Ngày ban hành 30/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
V/v: Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định và ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân với dự thảo Nghị định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô