Thông tin văn bản số: 4321 / BGTVT- TC
Số/ Ký hiệu 4321 / BGTVT- TC
Ngày ban hành 29/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: Ý kiến tham gia Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua hàng hóa dự trữ quốc gia.