Thông tin văn bản số: 4525 /BGTVT-VPBCĐ
Số/ Ký hiệu 4525 /BGTVT-VPBCĐ
Ngày ban hành 03/07/2009
Hình thức văn bản Báo cáo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải