Thông tin văn bản số: 293 /QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 293 /QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/06/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc xếp hạng phụ cấp chức vụ lãnh đạo