Thông tin văn bản số: 4326 /BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 4326 /BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 29/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: Giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của các công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải.