Thông tin văn bản số: 4417/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 4417/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 30/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
V/v: Thẩm định đơn giá tiền lương 2009 của Cục Hàng hải Việt Nam