Thông tin văn bản số: 4679 /BGTVT-HTQT
Số/ Ký hiệu 4679 /BGTVT-HTQT
Ngày ban hành 10/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: Góp ý dự thảo “nghiên cứu khả thi hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng”