Thông tin văn bản số: 4709 /BGTVT-HTQT
Số/ Ký hiệu 4709 /BGTVT-HTQT
Ngày ban hành 13/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: Đóng góp ý kiến dự thảo Hiệp định về Quy chế mở và quản lý cửa khẩu