Thông tin văn bản số: 4710/BGTVT-HTQT
Số/ Ký hiệu 4710/BGTVT-HTQT
Ngày ban hành 13/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v: báo cáo hợp tác phục vụ cuộc họp tham khảo chính trị lần thứ 5 Việt Nam – Mi-an-ma