Thông tin văn bản số: 4745 /BGTVT-QLXD
Số/ Ký hiệu 4745 /BGTVT-QLXD
Ngày ban hành 14/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
V/v: Số lượng, chiều dài dự kiến cọc BTCT 40x40cm của mố, trụ các cầu Suối Cai (Km5+142,08); Cầu Kênh Phước Hòa – Dầu Tiếng (Km10+943,398) và Cầu Kênh Đông (Km46+571,5)- Dự án đường Hồ Chí Minh đọan Chơn Thành – Đức Hòa.