Thông tin văn bản số: 4767/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 4767/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 14/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
V/v Bổ nhiệm công chức vào ngạch Chuyên viên cao cấp