Thông tin văn bản số: 4790/BGTVT-TC
Số/ Ký hiệu 4790/BGTVT-TC
Ngày ban hành 15/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
V/v Lập dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2010.