Thông tin văn bản số: 4820 / BGTVT- KHĐT
Số/ Ký hiệu 4820 / BGTVT- KHĐT
Ngày ban hành 16/07/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
V/v: Bố trí vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng đường TL488, tỉnh Nam Định.