Thông tin văn bản số: 1998/QĐ - BGTVT
Số/ Ký hiệu 1998/QĐ - BGTVT
Ngày ban hành 09/07/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn bước lập dự án đầu tư và tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đầu tư xây dựng công trỡnh Nõng cấp, mở rộng QL1A đoạn Phan Thiết - Đồng Nai