Thông tin văn bản số: 94/2009/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 94/2009/QĐ-TTg
Ngày ban hành 16/07/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Quy hoạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải