Thông tin văn bản số: 5840 /BC-BGTVT
Số/ Ký hiệu 5840 /BC-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2010
Hình thức văn bản Báo cáo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về thiệt hại ban đầu do cơn bão số 3 gây ra