Thông tin văn bản số: 1805/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1805/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 15/08/2011
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về GTVT hết hiệu lực