Thông tin văn bản số: 4932 /BGTVT- KCHT
Số/ Ký hiệu 4932 /BGTVT- KCHT
Ngày ban hành 16/08/2011
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Cải tạo, mở rộng đường ngang tại Km 8 + 650 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.