Thông tin văn bản số: 1301/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 1301/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 29/02/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Đánh giá 8 năm thực hiện Luật Thi đua Khen thưởng