Thông tin văn bản số: 1349/BGTVT-MT
Số/ Ký hiệu 1349/BGTVT-MT
Ngày ban hành 01/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2013