Thông tin văn bản số: 1383/BGTVT-KHĐT
Số/ Ký hiệu 1383/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 02/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Gửi ý kiến tham gia vào dự thảo đề án Công nghiệp hoa - Hiện đại hóa ngành giao thông vận tải đến năm 2020