Thông tin văn bản số: 427/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 427/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 01/03/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp