Thông tin văn bản số: 1512/BGTVT-PC
Số/ Ký hiệu 1512/BGTVT-PC
Ngày ban hành 07/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Tổng kết 6 năm thực hiện Bộ luật Hàng hải