Thông tin văn bản số: 05/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 05/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/03/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt nam