Thông tin văn bản số: 1655 /BGTVT-PC
Số/ Ký hiệu 1655 /BGTVT-PC
Ngày ban hành 12/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng văn bản QPPL và xử lý dự thảo văn bản QPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành khác.