Thông tin văn bản số: 04/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 04/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định thủ tục cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địa