Thông tin văn bản số: 578/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 578/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Kiện toàn Ban chỉ đạo PCLB và TKCN Bộ GTVT