Thông tin văn bản số: 1900/NGTVT-TC
Số/ Ký hiệu 1900/NGTVT-TC
Ngày ban hành 20/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Triển khai công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí