Thông tin văn bản số: 63/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 63/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 21/03/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia