Thông tin văn bản số: 637/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 637/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt danh sách đề tài KHCN cấp Bộ thuộc Chương trình phối hợp với Bộ KHCN về lĩnh vực ATGT và phòng chống sụt trượt năm 2012