Thông tin văn bản số: 09/2012/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 09/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT