Thông tin văn bản số: 2091/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 2091/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 27/03/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 3, đối tượng 4 và đối tượng 5 của Bộ GTVT năm 2012