Thông tin văn bản số: 647 /QĐ-PCLB&TKCN
Số/ Ký hiệu 647 /QĐ-PCLB&TKCN
Ngày ban hành 27/03/2012
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực PCLB &TKCN  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải