Thông tin văn bản số: 08/2012/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 08/2012/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt nam và Chính phủ HG Campuchia về vận tải thủy