Thông tin văn bản số: 2957/BGTVT-TCCB
Số/ Ký hiệu 2957/BGTVT-TCCB
Ngày ban hành 17/04/2012
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Quy định chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 06 tháng và hàng năm